245-1038

עשרים ושבעה מטבעות כסף גודל טאלר, כל העולם, משקל ברוטו 665 גרם

Twenty seven silver coins, Thaler size, all the world, 665 gm brut. Weight

Start Price: $550