245-1039

ארבע מטבעות כסף, אוסטריה א. מריה טרזיה 1780 Restrike, ב. 100 שילינג, 1976-1977

Four silver coins, Austria: a. Maria Theresa 1780, restrike 100 Schilling, 1976-1977

Start Price: $50 Sold for: $50