245-1041

חמש מטבעות כסף, מצרים, עם דיוקן נאצר

Five silver coins, Egypt, with portrait of Nasser

Start Price: $70 Sold for: $75