245-1043

מדלית ברונזה, 100 לעצמאות רומניה, 1877-1977

Bronze medal, 100 to Romania's independence 1877-1977

Start Price: $25