245-1045

שתי מדליות זכרון, אלומיניום: קייב, אוקראינה

Two aluminum commemorative medals, Kiev, Ukraine

Start Price: $25