245-1046

חמש מדליות מזכרת מוזהבות של מלכות הולנד, עם דיוקנאות גיבורי תרבות: Vondel, Rembrandt, Ryster, Leeuwenhoek, Van Gogh

Five gilt commemorative coins, Queen of the Netherlands, with portraits: Vondel, Rembrandt, Ryster, Leeuwenhoek, Van Gogh

Start Price: $50