245-1049

מדלית כסף להענקה, על הגנה על בעלי חיים ללא חריטה או הקדשה

Silver presentation medal, for the protection of animals, no engraving or dedication

Start Price: $25