245-1052

לוט שטרות ישראל 1955-1992 ערכים שונים, מצבים שונים
בנק ישראל

Lot of banknotes, Israel 1955-1992, various values and conditionsBank of Israel

Start Price: $50