245-1053

שטר 1984, ע"ס 10000 שקלים מצב XF-AUC
בנק ישראל

Banknote 1984 IAO 10.000 Is, XF-AUC cond.Bank of Israel

Start Price: $25