245-1055

שטר, ע"ס שקל חדש אחד,1986 ללא חתימת נגיד או שר אוצר
בנק ישראל

Banknote, IAO one NIS, 1986, without the signature of the Governor or Finance MinisterBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $800