245-1056

סדרת שטרות שנים שונות: 1958-60 : כולל חצי ל"י, 1 ל"י, 5 ל"י, 10 ל"י, 50 ל"י, סדרת 1968: 5, 10, 50, 100 ל"י, סדרת 1973-1975 : 5, 10, 50, 100, 500 ל"י, מצבים Fine-XF
בנק ישראל

series of banknotes Various years: 1958-60, including: 1/2 I£, 1 I£, 5 I£, 10 I£, 50 I£, series 1968: 5, 10, 50, 100, 500 I£, Fine-XF cond.Bank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $50