245-1057

שטר ע"ס לירה ישראלית אחת xf-auc
בנק ישראל

Banknote IAO one IL, xf-aucBank of Israel

Start Price: $35 Sold for: $45