245-1058

שטר ע"ס לירה ישראלית אחת מצב XF-AUC
בנק לאומי לישראל בע"מ

Banknote, IAO one Israeli pound, XF-AUC cond.Leumi Bank

Start Price: $90 Sold for: $90