245-1060

שטר ע"ס חמש לירות א"י, 1948, פסילה רשמית, Fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Banknote,five Palestine pounds,1948, official invalidation, FineAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $90 Sold for: $90