245-1061

שטר 1968, ע"ס 50 לירות ישראלית מצב XF-AUC
בנק ישראל

Banknote 1968, IAO 50 Israeli pounds, XF-AUC cond.Bank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40