245-1062

שטר ע"ס חמישים לירות ישראליות, 1955 מצב XF-AUC
בנק ישראל

Banknote IAO 50 IL 1955, VF-XFBank of Israel

Start Price: $120