245-1063

שטר 1960, ע"ס 50 לירות ישראליות מצב XF-AUC
בנק ישראל

Banknote 1960, IAO 50 Israeli pounds, XF-AUC condBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40