245-1064

שטר ע"ס פונט פלשתינאי א"י 1939 מצב VG
Palestine Currency Board

Banknote IAO one Palestine pound, 1939, VGPalestine Currency Board

Start Price: $220 Sold for: $425