245-1066

שטר 1986 ע"ס שקל חדש אחד טעות בחיתוך
בנק ישראל

Banknote 1986, IAO one NIS, cutting errorBank of Israel

Start Price: $300 Sold for: $300