245-1069

שתי מטבעות כסף, פדיון הבן 1973, 1975
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Two "Pidion Haben" silver coins, 1973, 1975Israel government coins and medals corporation

Start Price: $25 Sold for: $40