245-1070

לוט 15 מטבעות, שלטון מנדט: מצרים, 1917 (3), פלשתינה-א"י: 50 מיל (1939), 20 מיל (1942), 10 מיל (1927), 5 מיל (3), 2 מיל (3), 1מיל (3)

Lot of 15 coins, British Mandate rule: Egypt 1917 (3), Palestine 50 mil (1939), 20 mil (1942), 10 mil (1927), 5 mil (3), 2 mil (3)

Start Price: $40 Sold for: $40