245-1071

מטבע 5 לירות 1960, כסף עם דיוקן הרצל

Silver 5 I£ coin, 1960, with a portrait of Herzl

Start Price: $40