245-1072

סט מטבעות פרוף Special mint set שנת 1971 תשל"א, עם טעות הטבעה של מטבע הלירה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Special mint set of proof coins, 1971 5731, with minting error of the pound coinIsrael government coins and medals corporation

Start Price: $50 Sold for: $50