245-1074

מדלית ברונזה, יום כיפור, מלחמת יום הדין תשל"ד 1974
חב' שקל

Bronze medal, Yom Kippur, Milchemet Yom HaDin 5734 1974Shekel comp

Start Price: $25