245-1077

מדלית כסף , 1965:"האוניברסיטה העברית בחנכה, תרפ"ה"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Silver medal, 1965: "Opening of the Hebrew University, 5685 1925",Israel government coins and medals corporation

Start Price: $50