245-1078

ארבע סימניות לספר, עם מדליה קטנה "ישראל המשוחררת"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Four bookmarks with a small medal "Liberated Israel"Israel government coins and medals corporation

Start Price: $25 Sold for: $55