245-1082

מדלית ברונזה, של חב' שקל יום כיפור, מלחמת יום הדין תשל"ד 1974

Bronze medal, of the Shekel comp. Yom Kippur, Milchemet Yom HaDin 5734 1974

Start Price: $25 Sold for: $25