245-1097

10 אותות ו-4 דרגות וסמלי כובע צבא רומניה, מלפני מלחמת העולם הראשונה עד שנות ה80

10 decorations and 4 rank and beret insignias, Romanian military, pre WWI until the 1980's

Start Price: $120