245-1103

חמש מדליות (אותות), זכרון הוענקו לווטרנים לציון גמר מלחמת העולם השניה, ע"י בריה"מ, כ"א עם תעודה

Five medals, awarded by the UUSR, to veterans, to mark the end of WWII, each with certificate

Start Price: $40