245-1107

ארבע מדליות של צבא בריה"מ: זכרון יסוד הצבא האדום, 50, 60, 70 שנה, 100 להולדתו של גנרל צ'וקוב, כ"א עם תעודה

Four medals of USSR army: in memory of founding the Red Army, 50, 60, 70 100 anniversaries, each with certificate

Start Price: $40