245-1113

חמש סיכות, ברית המועצות זכרון למלחמת העולם השניה, ואות "ווטרן העבודה", + שלוש תעודות

Five pins, USSR, for WWII, and work veteran meda, with three certificates

Start Price: $40 Sold for: $40