245-1166

חבילה עם צמר, מתנת חייל בריטי נשלחה בדואר רשום לירושלים ב1944 עם פטור ממכס הבולים חסרים

Parcel of wool, gift by a British soldier, sent via registered mail to Jerusalem in 1944, with customs exemption, stamps are missing

Start Price: $30