245-1198

כריכת כסף לספר תנ"ך, בצלאל ירושלים, עם פיליגרן ועבודת צריבה, ישראל, שנות ה40-50 (סימני שימוש)

Silver binding for a bible, Bezalel, Jerusalem, with filigree and etching work, Israel, 1940's-50's (signs of use)

Start Price: $1500 Sold for: $2000