245-1261

חמש גלויות, ביקור הקיסר הגרמני בארץ ישראל שלוש עם ביול: יפו (2) וירושלים (1), 1898

Five postcards, the German Emperor's visit to Eretz Israel, 3 postmarked: Jaffa (2) and Jerusalem (1) 1898

Start Price: $50 Sold for: $50