245-1270

אלבום קטן של צילומי משפחה בחו"ל ואחר כך בשכונת תל-חיים, תל אביב, שנות ה30

Small album of photographs of a family abroad and later in the Tel Chayim neighborhood in Tel Aviv, 1930's

Start Price: $50