245-1272

עשרים ושבעה צילומים סטריוסקופים Jerusalem הוצ Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900, כולל סטריוסקופ וכן הספר Jerusalem through the Sterioscope

Twenty seven stereoscopic photographs, Jerusalem Underwood a. Underwood, New York-London-Ottawa-Toronto 1900, incl. stereoscope and also the book "Jerusalem through the Stereoscope"

Start Price: $260