245-1280

שלושה תקליטים אודות מדינת ישראל: א. כך נולדה ישראל, הקלטות מקוריות של הצבעת האו"מ והכרזת המדינה ב. קולות 20 שנה, תש"ח-תשכ"ח, כולל העתק מגילת העצמאות, תקליט כפול ג. בן גוריון, האיש מאחורי האגדה (תקליט כפול) יחד עם פטיפון Asmor-Riviera

Three vinyl records about Israel: a. Kach Nolda Israel, original recording of the UN voting and the declaration of the state of Israel, b. Kolot 20 Shana, 5708-5728, including a copy of the independence scroll, double record c. Ben Gurion, Ha'Ish M'achorei Ha'agada (double record) together with Asmor-Riviera

Start Price: $120