245-1300

שטיחון "הרצל" משמאל לימין תוצ' מחלקה לאריגה של בי"ס אליאנס, "כל ישראל חברים", ירושלים

"Herzl" rug, from left to right, product of the Alliance High school's weaving department, "Kol Israel Chaverim", Jerusalem

Start Price: $220 Sold for: $375