245-1320

אוסף גליונות בולי קק"ל, שנים 1930 ואילך, ס"ה 77 גליונות, כולל בר מצווה, MNH

Collection of JNF stamp sheers, 1930's and onward, total of 77 sheets, including Bar Mitzvah, MNH

Start Price: $150 Sold for: $240