245-1363

עתון יום המדינה, יום ששי, ה אייר תש"ח 14.5.48 אחר הצהריים, יום אחרון לשלטון זרים, פגום קרעים

Yom Hamedina newsletter, Friday 5 Iyar 5708, 14.5.1948 afternoon, Final Day of Foreign Rule, damage tears

Start Price: $70 Sold for: $280