245-1520

הגדה של פסח, ציר וכתב דוד גלבוע הוצ' מועד, ת"א, עברית-אנגלית

Passover Hagadah, written and illustrated by David Gilboa, pub. Moed, Tel Aviv, Heb.- Eng.

Start Price: $25