245-1524

ביבליוגרפיה של הגדות פסח הוצ' במברגר את ואהרמן, ירושלים, תשכ"א 1961, כולל פקסימיליה של ההגדה המודפסת הראשונה
אברהם יערי

Bibliography of Passover Hagadot, pub. Bamberger & Wahrmann, Jerusalem 5721 1961, including a facsimile of the first printed HagadahAvraham Yaari

Start Price: $40