246-1002

מטבע כסף, האימפריה העותמאנית שלטון עבדול חמיד הראשון , 1187 (1774), ע"ס שתי זולוטה

Silver 2 Zolota coin, Ottoman empire, reign of Abdul Hamid 1187 (1774),

Start Price: $40 Sold for: $40