246-1003

אוסף מטבעות, ארצות שונות: אנגליה, צרפת, הודו, פולין, ארצות ערב, איטליה, קניה

Collection of coins from around the world: England, France, India, Poland, Arab countries, Italy, Kenya

Start Price: $25 Sold for: $30