246-1014

קופסה עם בולי כל העולם לא ממויינת, בעיקר משומשים, משקל הקופסה 1.8 ק"ג

Box of stamps from all over the world, unsorted, mostly used, box weight 1.8 kg

Start Price: $25 Sold for: $35