246-1015

ארגז קרטון עם מעטפות יום הופעת הבול ושנשלחו בדואר, כל העולם

Cardboard box containing First Day covers and sent by post, all over the world

Start Price: $50 Sold for: $140