246-1017

לוט גדול של 67 דפי מזכרת Souvenir Leaves מתוכם שבעה ממוספרים, כולל הוצאות משותפות, מצב מצויין

Large lot of 67 souvenir leafs, seven of them numbered, inkling joint issues, excellent condition

Start Price: $50 Sold for: $60