246-1018

לוט דברי דואר פילטלים בעניין ישראל ויהדות, ארצות שונות

Lot of philatelic postal service items, on the subject of Israel and Judaism, various countries

Start Price: $25