246-1021

ארגז עם מעטפות יום הופעת הבול וגם דואר נשלח, כל העולם

Box of FDCs and sent mail, all the world

Start Price: $50 Sold for: $90