246-1023

אוסף גדול מאד של בולי מדינות דרום אמריקה, כולל ישנים ונדירים

Very large stamp collection of South American nations, including old and rare ones

Start Price: $50 Sold for: $60